ANBI jaar 2022

                                                                                      Stichting Odd Fellows Boekenverkoop Dronten

1. Inleiding

Dit jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De doelstelling van de Stichting OFBD: goede tweede hands boeken verkopen om daarmee geld voor goede doelen te genereren.

Na de twee corona jaren, waarin de internetverkoop door ging, en ondanks de kleine nasleep van het corona virus, is de boekenverkoop weer op gang gekomen. Dit met goede resultaten mede door de inzet van de vrijwilligers. De verkoop van boeken via internet liet ook een goed resultaat zien. Deze resultaten konden worden bereikt door een ruime aanlevering van al eens gelezen boeken.

2. Organisatie en bezetting

De personele organisatie bestaat in grote lijnen uit drie groepen: het bestuur, de zaakregelaars en de overige vrijwilligers.

Het Stichting bestuur wordt gevormd door drie vrijwilligers. Het heeft 7 keer vergaderd en met de winkeltaak regelaars is drie keer een overleg gehouden. De gezamenlijke vergaderingen gingen veelal over de operationele zaken van de boekenverkoop.  Met de beide Loge Besturen is ook twee keer overlegd waarbij steeds goedkeuring is verkregen op belangrijke onderwerpen. Daarnaast heeft er 2 keer een overleg plaats gevonden met de commissie Maatschappelijke Activiteiten.

Er waren eind 2022 vijf winkeltaak verantwoordelijken actief die de taak hadden de twee verkoop kanalen, het transport, het pand, de inrichting en het magazijn te beheren.

Op onderdelen maakten zij andere vrijwilligers wegwijs of stemden zaken af.  Daarbij zijn enkelen actief met een extra taak zoals beheer van het inzetrooster, de etalage, de “sociale media” en de publicatie van het Boek Winkel Bericht.  De etalage verzorging, was weer goed verzorgd. Regelmatig wordt deze mooi ingericht met een thema van  het jaargetijde of algemene  feestdagen.

Aan de bezetting van de winkel met vrijwilligers is veel aandacht besteed. Dit te meer omdat binnen het ledenbestand van de Odd Fellows mutaties waren, door gezondheid en overlijden.

In totaal zijn er uit de beide Loges  +35 Odd Fellows actief binnen de Stichting, die  een aantal dagdelen per week in de winkel aanwezig zijn. Daarnaast zijn er +30 niet Odd Fellow leden die zich hebben aangemeld als vrijwilliger en volgens rooster aanwezig zijn, of een taak hebben bij de internetverkoop.

De St. OFBD is een erkend leerbedrijf voor het Praktijkonderwijs in Dronten. Daarnaast is de boekwinkel een plaats voor dagbesteding.

3. Boekwinkel en Internetverkoop

De verkoop van tweede hands boeken was ook in 2022, weer een succes. Behalve van de negatieve kanten nasleep van corona, is er ook een positieve: door het eerder gedwongen thuis blijven, zijn mensen meer gaan lezen.

De totale netto omzet via beide verkoopkanalen van 1-1-2022 t/m 31-12-2022 bedraagt  € 75.800

De lasten voor huisvesting en overige winkelkosten zijn dit jaar ongeveer gelijk aan 2021, namelijk  € 28.800.

Het resultaat dat overblijft voor  uitkering aan goede doelen op voorstel van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten is dus € 47.000.  Aan goede doelen is € 58.800 geschonken; zie de lijst met goede doelen bij dit verslag. Het netto resultaat van de Stichting OFBD is daardoor    € -11.800. Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 januari t/m 31 december en de Jaarrekening wordt  opgesteld door de penningmeester van de Stichting en goedgekeurd door de penningmeesters van beide Loges.

 

De organisatie en de bezetting vraagt veel inzet van de leden. Daarbij regelen de zaakregelaars de dagelijkse operationele gang van zaken bij de winkel, de internetverkoop en de inzet van de vrijwilligers. Er is een nieuwe versie van het winkel handboek gemaakt.

De Stichting en de vrijwilligers die geen Odd Fellow lid zijn, sluiten bij de start van hun relatie een vrijwilligers overeenkomst waarmee de verwachtingen van beide partijen duidelijk worden. Alle vrijwilligers werden ook dit jaar weer enorm bedankt voor hun inzet en enthousiasme. Dat werd gevierd met een gezellige bijeenkomst in het Loge gebouw. Het jaar werd afgesloten met een St. Nicolaas- en kerstprecentje voor allen.

De internetverkoop door is het gehele jaar uitstekend verlopen. Onze eigen website www.OFBD.nl krijgt steeds meer bekendheid.

Voor onze Public Relations maakten we weer regelmatig gratis reclame met mooie advertenties in de FlevoPost Dronten. Daarnaast zorgden we voor publicatie via Facebook, Instagram en LinkedIn.

Er zijn 16 nieuwsbrieven verschenen die aan alle vrijwilligers werden verzonden.

In samenwerking met de Commissies Maatschappelijke Activiteiten en Public Relations zijn  persberichten verschenen over giften aan goede doelen.

4. Financieel overzicht

Het  financieel overzicht geeft een sterke verhoging  van de omzet bij de St. OFBD ten opzicht van de begroting 2021.

 

 

Eindresultaat 2022

Begroting 2022

 De  relatie geheel 2021 tot begroting 2021

Netto omzet boeken verkoop fysieke winkel

€ 37.600

€ 30.600

23 % hoger

Netto Inkomsten uit verkoop via internet

€ 38.300

€ 21.800

74 % hoger

Uitgaven huisvesting

€ 25.000

€ 25.800

Bijna gelijk

Uitgaven   ICT,  WOZ. BTW en overige kosten)

€ 4.700

€ 6000

20% minder

Beschikbaar voor donaties aan goede doelen

€ 47.000

€ 20.500

 

Ruim 100 % hoger door voorzichtige schatting verkoop in corona tijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 - 2023 Odd Fellows Boekenverkoop Dronten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel