ANBI

1. Algemeen

De naam: Stichting Odd Fellows Boekenverkoop Dronten

  • Het RSIN / fiscaal nummer: 858264237

  • Het postadres: Lente 13, 8251 NT Dronten

  • Het e-mailadres: OFboekenverkoop@gmail.com

  • Het nummer van de Stichting bij de Kamer van Koophandel: 70326754


 

2. Bestuur: samenstelling en namen

  • Voorzitter: mevr. Y.H. den Boer-Schwagermann

  • Penningmeester: mevr. W.M. de Ruiter

  • Secretaris: dhr. B.F.W. Beijer

 

3. Beleidsplan

Doelstelling

De OFBD heeft als doel goede tweedehands boeken te verkopen om daarmee geld voor goede doelen te genereren.


Zij bereikt dit doel door met vrijwilligers een tweedehands boekwinkel in Dronten te exploiteren. Een deel van de boeken wordt verkocht via andere kanalen zoals braderieën en internet.
De opbrengst wordt beheerd door de Stichting OFBD en wordt na aftrek van kosten voor huisvesting, belastingen, nutsbedrijven en overige winkellasten ter beschikking gesteld aan de goede doelen.
Deze worden zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd door de Commissie Maatschappelijk Activiteiten van de Verenigingen van Odd Fellows te Dronten; zelf ook ANBI instellingen. Het geld wordt ter beschikking gesteld aan goede doelen in binnenland en buitenland die een aanvraag voor een donatie hebben ingediend. Die organisaties zijn klein of middelgroot van omvang; het zijn geen grote landelijk opererende organisaties met een miljoenen budget.
De St. OFBD is opgericht door en verantwoording schuldig aan de twee Odd Fellows verenigingen te Dronten. Uitgaven voor de winkel boven de € 1.000 moeten worden goedgekeurd door die twee Verenigingen.
Indien de St.OFBD wordt opgeheven zal het batig saldo aan de beoogde goede doelen worden uitgekeerd.

Voor de komende jaren wordt een kleine groei of stabilisering van de omzet voorzien.
De reservering die opgebouwd is voor donaties in een periode dat de St. OFBD niet over een winkelruimte beschikt, zal de komende jaren worden verminderd. Het bedrag van de vermindering zal geheel aan de goede doelen besteed worden.


Beloningsbeleid
Het bestuur en de ongeveer 35 vrijwilligers die bij de boekenverkoop betrokken zijn, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er mogen wel kosten worden gedeclareerd die voor de boekenverkoop gemaakt zijn. De penningmeester betaalt die kosten op basis van een declaratie die door een van de andere bestuursleden is gefiatteerd.

4. Jaarverslag 2020

Verslag van uitgevoerde activiteiten

Dit corona jaar heeft vanzelfsprekend grote invloed gehad op de boekenverkoop; zowel op de resultaten als op de vrijwilligers. Bij de eerste (intelligente) lock-down liep de omzet van de gesloten fysieke winkel bijna terug naar 0 Euro. Via een “tassenactie” met bestelling via de website en gratis bezorging in Dronten en Lelystad zijn door 60 lokale klanten ruim 100 tassen met 5 boeken gekocht. De hele internet verkoop is in deze periode sterk gestegen en heeft de mindere resultaten van de fysieke winkel goed gemaakt.

Het Stichting bestuur heeft 9 keer vergaderd en met de Verantwoordelijken is 3 keer een Groot Overleg gehouden. Met de beide Loge besturen is 2 keer vergaderd.

Naast het bestuur zijn 5 Verantwoordelijken actief  die de taak hebben bepaalde delen van de winkel, de verkoop of het magazijn te beheren en voor zo'n onderdeel andere vrijwilligers wegwijs te maken of zaken af te stemmen. Daarnaast zijn enkele vrijwilligers actief met een extra taak zoals beheer van het inzetrooster, de etalage en renovatie van de keuken.

In totaal zijn er uit beide Odd Fellows Loges leden actief binnen de Stichting. Twee vaste mensen zijn een aantal dagen per week aanwezig in de winkel.
Ook enkele niet leden (7 personen) vinden het leuk en interessant om in de winkel te helpen.
De verkoop van tweede hands boeken was ook dit jaar weer een succes. We hebben het hele jaar kunnen beschikken over het pand aan Het Ruim in het winkelcentrum Suydersee te Dronten. Het contract voor de fysieke winkel, van waaruit ook de internet verkoop loopt, is nu omgezet naar een versie waarbij huurder of verhuurder het contract elk moment kunnen opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.

Voor onze Public Relations maakten we weer een aantal keren gratis reclame met mooie advertenties in de FlevoPost Dronten. Daarnaast zorgden 2 vrijwilligers voor publicaties via de sociale media Facebook, Instagram en een nieuwe Linkedin pagina.
Er is 9 keer een BoekWinkelBericht verschenen dat aan Logeleden werd verzonden.
Ook dit jaar zijn er verschillende persmomenten geweest zoals het overhandigen van de folder aan de burgemeester en een persbericht over de tassenactie.


 

Financiële verantwoording

De totale omzet in de verslagperiode 2020 bedroeg € 63.000.
Na aftrek van kosten  ( €29.000) bleef  €34.000 over als resultaat  vóór uitkering aan goede doelen. Op voorstel van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten is op dit moment €22.000 gebruikt voor donaties zodat er in 2021 een bedrag van €12.000 extra beschikbaar is.

Zie ook de onderstaande tabel :


 

Alle bedragen in Euro's per jaar, exclusief Btw.

omschrijving

uitkomst 2020

Inkomsten uit boekenverkoop

63000

Uitgaven (huur, gas, elektra, ICT, water, WOZ. BTW en overige kosten)

29000

Resultaat

34000

Donaties aan goede doelen in binnen en buitenland

22000

 

 

reservering voor periode zonder winkelpand en wel goede doelen die gesteund worden uit dit budget

12000

 

© 2019 - 2021 Odd Fellows Boekenverkoop Dronten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel