ANBI

1. Algemeen

De naam: Stichting Odd Fellows Boekenverkoop Dronten

  • Het RSIN / fiscaal nummer: 858264237

  • Het postadres: Lente 13 8251 NT Dronten

  • Het e-mailadres: OFboekenverkoop@gmail.com

  • Het nummer van de Stichting bij de Kamer van Koophandel: 70326754

 

2. Bestuur: samenstelling en namen

  • Voorzitter: mevr. Y.H. den Boer-Schwagermann

  • Penningmeester: dhr. W.H. van Bemmel

  • Secretaris: dhr. B.F.W. Beijer

 

3. Beleidsplan

Doelstelling

De OFBD heeft als doel goede tweede hands boeken te verkopen om daarmee geld voor goede doelen te genereren.


Zij bereikt dit doel door met vrijwilligers een tweede hands boekwinkel in Dronten te exploiteren. Een deel van de boeken boeken wordt verkocht via andere kanalen zoals braderieën en internet. 
De opbrengst wordt beheerd door de OFBD en wordt na aftrek van kosten voor huisvesting, belastingen, nutsbedrijven en overige winkellasten ter beschikking gesteld aan de goede doelen.
Deze worden zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd door de Commissie Maatschappelijk activiteiten van de Verenigingen van Odd Fellows te Dronten; zelf ook ANBI instellingen. Het geld wordt ter beschikking gesteld aan goede doelen in binnenland en buitenland die een aanvraag voor een donatie hebben ingediend. Die organisaties zijn klein of middelgroot van omvang; het zijn geen grote landelijk opererende organisaties met een miljoenen budget.
De OFBD is opgericht door en verantwoording schuldig aan de twee Odd Fellows verenigingen te Dronten. Uitgaven voor de winkel
boven de  1.000 moeten worden goedgekeurd door die twee Verenigingen.

Indien de OFBD wordt opgeheven zal het batig saldo aan de beoogde goede doelen worden uitgekeerd.

Voor de komende jaren wordt een kleine groei of stabilisering van de omzet voorzien. De kosten zullen met het huidige 5 jarige huurcontract (ingangsdatum 1 januari 2019) op hetzelfde niveau blijven als gepland is in 2019.
De reservering die opgebouwd is voor donaties in een periode dat de OFBD niet over een winkelruimte beschikt, zal de komende jaren worden afgebouwd. Het bedrag van de vermindering zal geheel aan de goede doelen besteed worden.


Beloningsbeleid
Het bestuur en de ongeveer 35 vrijwilligers die bij de boekenverkoop betrokken zijn, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er mogen wel kosten worden gedeclareerd die voor de boekenverkoop gemaakt zijn. De penningmeester betaalt die kosten op basis van een declaratie die door een van de andere bestuursleden is gefiatteerd.
 

4. Jaarverslag 2018

Verslag van uitgevoerde activiteiten

Het Stichting bestuur heeft 9 keer vergaderd, met de Aanspreekpunten is drie keer een Groot Overleg gehouden en met de Loge besturen is 1 keer vergaderd.

Er zijn  10 Aanspreekpunten actief  die de taak hebben bepaalde delen van de winkel, de verkoop of het magazijn te beheren en voor zo'n onderdeel andere vrijwilligers wegwijs te maken of zaken af te stemmen.

In totaal zijn er uit de Odd Fellows beide Loges 35 mensen actief binnen de Stichting, waarvan twee personen een aantal dagen per week aanwezig zijn in de winkel. 

Ook enkele niet leden (zeven personen) vinden het leuk en interessant om in de winkel te helpen. Een tweetal stagiairs van het Huis voor Taal heeft dit jaar ervaring opgedaan bij de boekenverkoop.

De verkoop van tweede hands boeken was ook dit jaar weer een succes. We hebben het hele jaar 2018 kunnen beschikken over het pand aan Het Ruim in het winkelcentrum Suydersee te Dronten. Dit pand wordt door de verhuurder gratis ter beschikking stellen. Alleen de kosten voor gas, water, licht en huurdersbelastingen komen voor onze rekening. Op deze manier rekenen we de eigenaar van het pand tot onze grootste sponsor en zijn wij hem veel dank verschuldigd. Met de eigenaar is dit jaar onderhandeld over een ander huurcontract met de Stichting waarbij beide partijen meer zekerheid krijgen over financiële afspraken en huurvoorwaarden.

De organisatie en de bezetting vraagt veel inzet van de leden. Daarbij regelen de beide coördinatoren de dagelijkse operationele gang van zaken bij de winkel, de internetverkoop en de inzet van de vrijwilligers. Inmiddels is door de Stichting met de meeste vrijwilligers een overeenkomst afgesloten waarmee de verwachtingen van beide partijen duidelijk worden.

Voor onze Public Relations maakten we ook dit jaar weer een aantal keren gratis reclame met een mooie advertentie in de FlevoPost Dronten. Daarnaast zorgden twee vrijwilligers voor publicaties via Facebook.

Er zijn drie Nieuwsbrieven verschenen die aan alle Logeleden werden verzonden.

Dit jaar is er één persmoment geweest in de boekwinkel. Daarbij zijn enkele cheques uitgereikt aan vertegenwoordigers van goede doelen. Zij konden ter plekke aanschouwen hoe het geld voor hun donatie verkregen werd via de inzet van de vrijwilligers van de Stichting!

 

Financiële verantwoording

De totale omzet in de verslagperiode 2018 bedroeg € 56.000.

Na aftrek van kosten  ( €11.000) bleef  €45.000 over als resultaat  vóór uitkering aan goede doelen. Op voorstel van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten is €7.000 uit de financiële reserve ook gebruikt voor donaties zodat er in 2018 een bedrag van €52.000 werd uitgekeerd.

Zie ook de onderstaande tabel met de financiële verantwoording en de prognoses voor 2019 en verder. 

 

Alle bedragen in Euro's per jaar, exclusief Btw.

 

Uitkomst 2018

Prognose 2019 en verder

toelichting

Inkomsten uit boekenverkoop

56000

56000

Winkel en internet verkoop

Uitgaven (huur, gas, elektra, ICT, water, WOZ. BTW en overige kosten)

11000

25000

 

Resultaat

45000

31000

 

donaties aan goede doelen in binnen en buitenland

52000

 

na toevoeging van 7.000 uit de reserves

36000

In 2019:

56.000 –/- 25.000 = 31.000 + 5.000 uit de reserves

reservering voor periode zonder winkelpand en wel goede doelen die gesteund worden uit dit budget

52000

47000

Afbouw met 5.000 per jaar naar aanleiding van meer jarig huurcontract

 

© 2019 - 2021 Odd Fellows Boekenverkoop Dronten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel